اعتبار سنجي بانکي چيست


در آژانس‌هاي اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري از تکنيک‌ها و روش‌هاي مختلفي براي اعتبارسنجي بانکي     استفاده مي‌شود. از الگوريتم ژنتيک و خوشه بندي براي اعتبار سنجي مشتريان براي پيش بيني و مديريت ريسک اعتباري استفاده مي‌شود. خوشه بندي روشي است که شامل گروه بندي نقاط داده مي‌شود. با توجه به وجود مجموعه‌اي از نقاط داده مالي و اعتباري مشتريان بانک‌ها، موسسات و شرکت اعتبار سنجي مي‌توانند از الگوريتم خوشه بندي براي طبقه بندي هر نقطه داده براي يک گروه خاص استفاده کنند. در تئوري، نقاط داده‌اي که در يک گروه قرار دارند، بايد داراي خصوصيات و ويژگي‌هاي مشابه باشند، در حالي که نقاط داده در گروه‌هاي مختلف بايد داراي خصوصيات و ويژگي‌هاي بسيار متفاوتي باشند. خوشه بندي روشي از يادگيري بدون نظارت است که از اين تکنيک براي بهينه سازي درختان تصميم گيري براي اعتبارسنجي بانکي مشتريان هم استفاده مي‌شود. اولين رويکرد ممکن است آموزش يک الگوريتم در سابقه داده‌هاي حساب مشتريان بانک باشد و ببينيد ويژگي‌هاي افرادي که اقساط وام و تسهيلات دريافتي را بازپرداخت مي‌کنند و کساني که نکردند مشخص مي‌شود. سپس، وقتي مشتري جديد به بانک مراجعه مي‌کند، الگوريتم او را ارزيابي مي‌کند و اعلام مي‌شود که آيا او بدهي را بازپرداخت خواهد کرد يا خير.


تاثير اعتبارسنجي بر دريافت وام و تسهيلات


وقتي اعتبار خود را در نظر بگيريد، وام دهندگان با کمک يک شرکت اعتبارسنجي درآمد شما را بررسي مي کنند تا ببينند آيا مي توانيد به موقع اقساط وام را بازپرداخت کنيد يا خير. بسياري از افرادي که درآمد کمي دارند، شايد به دليل بيکاري از روش‌هاي سنتي و قديمي دريافت وام و تسهيلات به سختي مي‌توانند آنها را دريافت کنند. در سايت آژانس‌هاي اعتبارسنجي مي‌توانيد نمونه فرم اعتبارسنجي مشتري را مشاهده کنيد. براي اين گروه از افراد، اين شرايط مالي است که آنها را واجد شرايط دريافت وام و تسهيلات از بانک‌ها مي‌کند. اگر در حال استفاده از خدمات شرکت اعتبار سنجي و رتبه بندي اعتباري هستيد، اما هنوز درآمد مناسبي داريد و سابقه اعتباري خوبي نيز نداريد، هيچ دليلي وجود ندارد که اين مسائل بر شانس شما براي گرفتن وام و تسهيلات تاثير بگذارد. قبل از درخواست وام و تسهيلات از بانک‌ها، حداقل معيارهاي واجد شرايط بودن وام دهنده را بررسي کنيد، زيرا معمولا اين حداقل سطح درآمد مورد نياز براي تاييد دريافت وام و تسهيلات خواهد بود. بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري تسهيلات و وام دهنده از خدمات آژانس‌هاي اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري براي اعطاي وام و تسهيلات به افراد متقاضي استفاده مي‌کنند. آنها داده‌هاي مالي و اعتباري خود را در اختيار اين شرکت‌ها قرار مي‌دهند تا پس از مشخص شدن نمره و رتبه اعتباري مشتريان نسبت به اعطاي وام و تسهيلات به آنها تصميم گيري کنند. البته ممکن است اشتباهات و خطاهايي در گزارش اعتبار سنجي مشتريان مشاهده شود که با اقدام مناسب و سريع مي‌توان نسبت به رفع آنها اقدام کرد. برخي از دلايل اين مشکلات و خطاها ممکن است به دليل ارائه اطلاعات و داده‌هاي آماري غلط و بخشي ديگر ممکن است استفاده اشتباه از تکنيک‌ها و روش‌هاي اعتبارسنجي باشد.


منابع: finder


towardsdatascience


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

Laura Kim خريد و فروش فويل آلومينيوم Laura ساسان طب 2020 John خانه داري و شستشو آموزش زبان آنلاين حاشيه نشينان هدف در فوتبال ايران ارائه دهنده خدمات متنوع تبليغاتي